Arvet är en podcast jag har tillsammans med min mamma. Där vi pratar om livet och psykisk ohälsa.

Macradion är en podcast jag har tillsammans med mina nördvänner på 99. Där vi pratar om Apple och kringprodukter.

Kämpa Dennis är en fortsättning av Arvet. Där de avsnitt jag spelat in utan mamma är samlade tillsammans med unika avsnitt.